Shipping and payment/zaslani a platby, obchodni podminky, GDPR - kaktusy eshop

    
    Home
    Register
    Price list
    Feedback
    Shipping and payment/zaslani a platby, obchodni podminky, GDPR
    CZK EUR USD GBP CHF RUB ILS PLN JPY HUF BTC CURRENCIES

English
 


  
Search:
    
search in results
Catalog
  ***SEMENA KAKTUSY, CACTUS SEEDS KAKTEEN SAMEN :
  REC - NEED CHOOSE THE CURRENCY ! NUTNO ZVOLIT MĚNU !!!
  ***Semena sukulenty, Succulents seeds, Sukkulentensamen:
  ***Nabidka semen cibulovin - Bulb Seed Offer
  ***Dreviny, kere, okrasne byliny, netradicni kaudexy a bonsaje Trees, shrubs, decorative plants, unusual caudexes and bonsais:
  *****NOVINKA, NEW OFFER, NEU IM ANGEBOT
  *Kolekce pro zacatecniky, seed collection for beginners
  MIXTURE CACTI SEEDS
  GDPR READY
  DV
Login:
Password:

forgot password?
Register
Link exchange
PAYMENT / PLATBA:

Česká Republika / Czech Republic
1. Zasíláme přednostně službou
DOBÍRKA / REMBOURSEMENT České pošty,
platíte při převzetí zboží.
Po dohodě lze platit v hotovosti na naší
adrese nebo peněžní službou PAYPAL (viz bod. č. 2. ) nebo na
bankovní účet : 472423001/5500 (Raiffeisenbank a.s.)

MIMO ČESKOU REPUBLIKU / COUNTRIES OUTSIDE
CZECH REPUBLIC :

2. PAYPAL ( low charges for small
payment)
www.paypal.com
account: prochazka@kaktusy.com
The amount calculated in
the e-shop must be increased by Paypal Fee:
0  - 10 EUR add 2,00 EUR
10 - 20 EUR add 3,00 EUR
20 - 30 EUR add 4,00 EUR
30 - 40 EUR add 5,00 EUR
40 - 50 EUR add 6,00 EUR
50 - 60 EUR add 7,00 EUR
60 - 70 EUR add 8.00 EUR
70 - 80 EUR add 9,00 EUR
80 - 90 EUR add 10,00 EUR
90 - 100 EUR add 11,00 EUR
100 - XXX EUR We will document the exact amount
of Paypal fees in the final invoice. Or we recommend the use of
payments by international bank transfer.
We also use: https://www.paypal.me/kaktusy

3. BITCOIN payment
The address of our electronic wallet:
1Acnde5fBkV9YWqGhdUdP8bogBSaQjV7VC
The amount calculated by the e-shop in m฿
is necessary to divide 1000 beacause of transformation to BTC.
You can search the information about Bitcoin on
the internet.
http://www.bitcoin.com

4. ANELIK Анелик , UNISTREAM ЮНИСТРИИМ
(Russia, Ukraine…)
Russia system , minimal fees, russian language,
good
www.anelik.ru
www.unistream.ru
Branch: ЧЕХИЯ, ПРАГА, CELETNA, 25,
PRAHA 1, 420222329259, CHEQUEPOINT A.S.,
Praha 1, Celetna 25, Czech Republic
Please send the code via email to:
prochazka@kaktusy.com

5. Cheque point
www.chequepoint.com
Praha 1, Celetná 25, Czech Republic
Please send the code via email to:
prochazka@kaktusy.com

6. Western Union
www.westernunion.com
Address: Ing.Kamil Prochazka, Nad Zameckem
55/393, Praha 5, 150 00, Czech Republic
Please send the code via email to:
prochazka@kaktusy.com

7. International Bank transfer – currency
EUR
The amount calculated in
the e-shop needs to add 6,00 EUR for payment of bank charges
(Countries of the European Union).
The amount calculated in
the e-shop needs to add 11,00 EUR for payment of bank charges
(Countries outside the European Union).
account name: Kamil Prochazka
address: Kamil Prochazka
Nad Zameckem 55/393
Praha 5, 150 00, Czech Republic
BIC: FIOBCZPPXXX
IBAN: CZ3120100000002101322462
Konto: 2101322462/2010
Bank: Fio banka a.s.
V Celnici 1028/10, Praha 1
117 21 , Czech Republic
Charges: SHE

8. International Bank transfer – currency
USD
The amount calculated in
the e-shop needs to add USD 7,00 for payment of bank charges
(Countries of the European Union).
The amount calculated in
the e-shop needs to add USD 12,00 for payment of bank charges
(Countries outside the European Union).
account name: Kamil Prochazka
address: Kamil Prochazka
Nad Zameckem 55/393
Praha 5, 150 00, Czech Republic
BIC: FIOBCZPPXXX
IBAN: CZ4920100000002901322460
Konto: 2901322460/2010
Bank: Fio banka a.s.
V Celnici 1028/10, Praha 1
117 21 , Czech Republic
Charges: SHE

9. EUROGIRO
(Deutsche Postbank, Osterreichische
Postsparkasse, Swiss Post / Postfinance, Slovenska Postova banka,
CTT-Correios de Portugal SA, Magyar Posta ZRT,
Croatian Post Inc., Japan Post, P&T
Luxemborg, La Poste Belgium, National Bank of Canada, Romanian Post,
Hellenic Post,
Sociedad Estatal Correos Y Telegrafos Espana,
General Directorate of Post Turkei, Brasileira de Correios e
Telegrafos).
Ceskoslovenska obchodni banka a.s. Na Prikope
854/14, Praha 1, CZ 115020, Czech Republic
BIC(SWIFT): CEKOCZPP
address:Ing.Kamil Prochazka
Nad Zameckem 55/393
Praha 5, 150 00, Czech Republic

10. Money in envelope
Just in need when no other way is possible.
Must be USD banknote, no metal strip. Send by a
post - RECOMMANDO
Addressee: Ing.Kamil Prochazka
Nad Zameckem 55/393, Praha 5, CZ 150 00, Czech
Republic


OBCHODNÍ PODMÍNKY

Ing. Kamil Procházka
se sídlem Nad Zámečkem 55/393, Praha 5 -
Košíře
identifikační číslo: 61830194
fyzická osoba vedená v živnostenském
rejstříku a v evidenci zemědělského podnikatele
pro prodej zboží prostřednictvím on-line
obchodu umístěného na internetové adrese
https://www.kaktusy.cz/eshop/
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen
„obchodní podmínky“) fyzické osoby, identifikační číslo:
61830194, vedené v živnostenském rejstříku a v evidenci
zemědělského podnikatele (dále jen „prodávající“) upravují
v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná
práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na
základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané
mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“)
prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce
umístněné na internetové adrese: http://www.kaktusy.cz/eshop/
(dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní
webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na
případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od
prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při
objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v
rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních
podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání
v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou
nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní
podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze
uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může
prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího
znění obchodních podmínek.
2. Uživatelský účet
2.1. Na základě registrace kupujícího
provedené na webové stránce může kupující přistupovat do
svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní
může kupující provádět objednávání zboží (dále jen
„uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní
obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží
též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při
objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a
pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je
kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje
uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání
zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je
zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen
zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu
do jeho uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit
využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský
účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský
účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující
poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních
podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že
uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to
zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového
vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení třetích osob.
3. Uzavření kupní smlouvy
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve
webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a
prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto
zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se
nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje
informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží.
Ceny zboží jsou uvedeny v konečné výši a včetně všech
souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po
dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto
ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní
smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také
informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží
uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech,
kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující
objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový
formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané
zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního
košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží,
údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.4.3. informace o nákladech spojených s
dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu
je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do
objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost
kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání
dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu
kliknutím na tlačítko „Place order! Zadat objednávku ke
zpracování!“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím
považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení
objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou
poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v
uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická
adresa kupujícího“).
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v
závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše
kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat
kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například
písemně či telefonicky).
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a
kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací),
jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou,
a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.8. Kupující souhlasí s použitím
komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních
prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy
(náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory)
si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od
základní sazby.
4. Cena zboží a platební podmínky
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené
s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit
prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti v provozovně prodávajícího na
adrese Nad Zámečkem 55/393, Praha 5 - Košíře, 150 00;
v hotovosti na dobírku v místě určeném
kupujícím v objednávce;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
č.472423001/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank (dále jen
„účet prodávajícího“);
bezhotovostně prostřednictvím platebního
systému Paypal www.paypal.com, účet: prochazka@kaktusy.com
ze zahraničí lze použít další možnosti
plateb s ohledem na možnosti v konkrétní zemi, přednost má
Paypal nebo mezinárodní platební příkaz, v horní části této
stránky jsou uvedeny eventuelní další možné způsoby.
4.2. Společně s kupní cenou je kupující
povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením
a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně
jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním
zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího
zálohu či jinou obdobnou platbu (ČR). Tímto není dotčeno
ustanovení čl. 4.6obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit
kupní cenu zboží předem. Při zásilce do zahraničí je
požadována platba předem.
4.4. V případě platby v hotovosti či v
případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí
zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná
do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5. V případě bezhotovostní platby je
kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s
uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní
platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem
připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v
případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému
potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní
ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení §
2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté
prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo
je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví
prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní
smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není
plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu
vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a
zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího
nebo se zásilkou v balíku.
5. Odstoupení od kupní smlouvy
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle
ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno
podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o
dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží,
které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od
kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které
spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není
možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové
nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich
původní obal.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl.
5.1či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má
kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti
(14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že
předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání
několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední
dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být
prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový
formulář
poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních
podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat
mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu
elektronické pošty prodávajícího prochazka@kaktusy.com event.
drs@seznam.cz.
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy
dle čl. 5.2obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku
ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti
(14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li
kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s
navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy
zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní
cestou.
5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl.
5.2obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky
přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od
kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je
prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž
oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení
zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující
bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není
povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve,
než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží
podnikateli odeslal.
5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží
je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku
kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je
prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V
takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu
bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený
kupujícím.
5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut
kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a
kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací
smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen
spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
6. Přeprava a dodání zboží
6.1. V případě, že je způsob dopravy
smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese
kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto
způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy
povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce,
je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně
kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen
uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.
náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je
kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v
případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od
přepravce převzít.
6.5. Další práva a povinnosti stran při
přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
7. Práva z vadného plnění
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran
ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, §
2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že
zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany
ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které
prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával
s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro
jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží
tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo
provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo
provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství,
míře nebo hmotnosti a
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních
předpisů.
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2obchodních
podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na
vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží
způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na
vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou
zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z
povahy zboží.
7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti
měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již
při převzetí.
7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje
kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je
přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného
zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik
uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající
obdržel od kupujícího reklamované zboží.
7.6. Další práva a povinnosti stran
související s odpovědností prodávajícího za vady může
upravit reklamační řád prodávajícího.
8. další práva a povinnosti smluvních stran
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží
zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke
kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení
§ 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3. Mimosoudní vyřizování stížností
spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím
elektronické adresy prochazka@kaktusy.com event. drs@seznam.cz.
Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající
na elektronickou adresu kupujícího.
8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji
zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný
živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů
vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní
inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad
dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů.
8.5. Kupující tímto přebírá na sebe
nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.
9. Ochrana osobních údajů
9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího,
který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”). Podmínky
GDPR jsou řešeny v samostatném textu níže.
9.2. Kupující souhlasí se zpracováním
těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa
bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo,
adresa elektronické pošty a telefonní číslo, IP adresa (dále
společně vše jen jako „osobní údaje“).
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním
osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a
povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského
účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se
zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely
zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas
se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku
není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření
kupní smlouvy.
9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen
své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu,
při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět
správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu
informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího
může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje
prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány
třetím osobám.
9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu
10 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě
nebo v tištěné podobě.
9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté
osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.8. V případě, že by se kupující
domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se
zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na
účel jejich zpracování, může:
9.8.1. požádat prodávajícího nebo
zpracovatele o vysvětlení,
9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo
zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9.9. Požádá-li kupující o informaci o
zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen
tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí
informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu
nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
10. Zasílání obchodních sdělení a
ukládání cookies
10.1. Kupující souhlasí se zasíláním
informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem
prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále
souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na
elektronickou adresu kupujícího.
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv.
cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové
stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní
smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na
počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí
věty kdykoliv odvolat.
Dále jsou tyto podmínky rozšířeny o
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů, rozšiřující podmínky jsou
uvedeny níže.
11. Doručování
11.1. Kupujícímu může být doručováno na
adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či
uvedenou kupujícím v objednávce.
12. Závěrečná ustanovení
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou
obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají,
že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva
spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních
předpisů.
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních
podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto
neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo
neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních
ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních
podmínek vyžadují písemnou formu.
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních
podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a
není přístupná.
12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří
vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa
pro doručování: Nad Zámečkem 55/393, Praha 5 - Košíře, 150
00, adresa elektronické pošty: prochazka@kaktusy.com a
drs@seznam.cz, telefon: +420 607 073 070.

Rozšířené podmínky ochrany osobních
údajů
GDPR GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

I. Základní ustanovení
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing.Kamil
Procházka IČ 61830194 se sídlem Nad Zámečkem 55/393, Praha 5,
150 00 (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Nad Zámečkem 55/393, Praha 5, 150 00
email: prochazka@kaktusy.com
telefon: +420 607 073 070
Osobními údaji se rozumí veškeré informace
o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze
přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý
identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační
údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních
prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické,
kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu
osobních údajů.
II. Zdroje a kategorie zpracovávaných
osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které
jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na
základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a
kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
III. Zákonný důvod a účel zpracování
osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů
je
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle
čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a
povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a
správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které
jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa,
kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro
uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není
možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
Ze strany správce nedochází k automatickému
individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
IV. Doba uchovávání údajů
Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností
vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a
uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10let
od ukončení smluvního vztahu).
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů
správce osobní údaje vymaže.
V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé
správce)
Příjemci osobních údajů jsou osoby
podílející se na dodání zboží / služeb /
realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu a
další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje
do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
VI. Vaše práva
Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům
dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16
GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17
GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle
čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20
GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně
nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III
těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu
pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že
bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá
vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k
zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v
listinné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům
mají přístup pouze jím pověřené osoby.
VIII. Závěrečná ustanovení
Odesláním objednávky z internetového
objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s
podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu
přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte vyplněním
souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Vyplněním
souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany
osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.
Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých
internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto
podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem
25.5.2018.


GDPR GENERAL DATA PROTECTION REGULATION,
(Google translate):

I. Basic provision
The personal data controller referred to in
Article 4 (7) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament
and of the Council on the protection of individuals with regard to
the processing of personal data and on the free movement of such data
(hereinafter referred to as "GDPR") is Ing.Kamil Procházka
IČ 61830194 with the registered office at Nad Zámečkem 55/393,
Prague 5, 150 00 (hereinafter referred to as the "Administrator").
Contact manager information is
address: Nad Zámečkem 55/393, Prague 5, 150 00
email: prochazka@kaktusy.com
phone: +420 607 073 070
Personal information means any information about
an identified or identifiable natural person; an identifiable natural
person is a natural person that can be identified directly or
indirectly, in particular by reference to a particular identifier
such as name, identification number, location data, network
identifier or one or more specific physical, physiological, genetic,
psychological, economic, the social identity of this individual.
The administrator did not appoint a Data
Protection Officer.
II. Sources and categories of processed
personal data
The administrator handles the personal data you
have provided to him / her or the personal data that the
administrator has received on the basis of your order.
The administrator handles your identification,
contact information and data necessary for the performance of the
contract.
III. Legitimate reason and purpose of
processing personal data
The legitimate reason for the processing of
personal data is
performance of the contract between you and the
trustee under Article 6 (1) b) GDPR,
The purpose of processing personal data is
executing your order and exercising the rights
and obligations arising from the contractual relationship between you
and the trustee; (personal name, address, contact), the provision of
personal data is a necessary requirement for the conclusion and
performance of the contract, without the provision of personal data
it is not possible to conclude the contract or to fulfill it by the
administrator,
There is no automatic, individual
decision-making within the meaning of Article 22 of the GDPR.
IV. Retention time of data
The administrator keeps personal data
for the period necessary to exercise the rights
and obligations arising from the contractual relationship between you
and the trustee and the enforcement of the claims arising from these
contractual relationships (for a period of 10 years from the
termination of the contractual relationship). At the end of the
retention period, the administrator will erase personal information.
V. Recipients of personal data
(subcontractors)
The recipients of personal data are persons
contributing to the delivery of goods / services
/ making payments on the basis of a contract,
providing e-shop services and other services
related to the operation of an e-shop,
providing marketing services.
An administrator does not intend to pass
personal data to a third country (to a non-EU country) or an
international organization.
VI. Your rights
Under the terms of the GDPR you have
the right of access to their personal data under
Article 15 of the GDPR,
the right to correct personal data pursuant to
Article 16 of the GDPR, or the restriction of processing under
Article 18 GDPR.
the right to delete personal data under Article
17 of the GDPR.
the right to object to processing under Article
21 GDPR and
the right to data portability pursuant to
Article 20 GDPR.
the right to withdraw consent to processing in
writing or electronically to the address or email address of the
administrator referred to in Article III of these Terms.
You also have the right to file a complaint with
the Personal Data Protection Office if you believe that your privacy
has been violated.
VII. Privacy Policy
The Administrator declares that he has taken all
appropriate technical and organizational measures to safeguard
personal data.
Administrator has taken technical measures to
secure data repositories and personal data repositories in paper
form.
The Administrator declares that personal data
can only be accessed by authorized persons.
VIII. Final Provisions
By submitting an order from the online order
form, you acknowledge that you are familiar with the privacy policy
and that you accept it in its entirety.
You agree with these terms by ticking your
consent via the online form. By confirming your consent, you
acknowledge that you are familiar with the privacy policy and that
you accept it in its entirety.
The administrator is entitled to change these
terms. A new version of the privacy policy will be published on your
website, and will send you a new version of these terms and
conditions to your e-mail address that you have provided to your
administrator.
These terms come into effect on May 25, 2018.Printer friendly version Printer friendly version

My shopping cart
(no items)

Proceed to checkout-pokracovat k volbe dopravy a platby>>
News

Subscribe for the newsletter:Poll
  Astrophytum- Jake je dle Vas nejhezci? Which is the nicest for you?
Astrophytum asterias
Astrophytum coahuilense
Astrophytum capricorne
Astrophytum caput-medusae
Astrophytum myriostigma
Astrophytum niveum
Astrophytum ornatum
Astrophytum senile

 
[ Home | My shopping cart | Shipping and payment/zaslani a platby, obchodni podminky, GDPR | CZK EUR USD GBP CHF RUB ILS PLN JPY HUF BTC CURRENCIES | Price list | Register ]

Copyright © kaktusy . All rights reserved.


Powered by Shop-Script shopping cart software